dijous, 1 de març de 2012

No, no ens agrada!

Dones, us resulta familiar! 
Amagueu les armes, no saben el que fan, només es creuen graciosos!